tel.: 600-725-500           e-mail: biuro@kajakimazurskie.plDołącz do nas!

banner_kajaki.jpg

Omulew

Opis ogólny

Omulew jest prawobrzeżnym dopływem Narwi o długości 114 km i powierzchni dorzecza 2 053 km2. Płynie przez Równinę Mazurską i Równinę Kurpiowską, w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Źródła rzeki znajdują się poniżej jeziora Koniuszyn, w Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Najdogodniejszym miejscem rozpoczęcia spływu jest wieś Jabłonka położona nad jeziorem Omulew (rzeka jest spławna dopiero od tego jeziora). Jezioro to jest jednym z najciekawszych jezior Pojezierza Olsztyńskiego o ciekawym kształcie litery H, na które składają się dwa akweny połączone ze sobą w partii środkowej wąską i wydłużoną cieśniną. Rzeka wypływając z jeziora ma niedostępne, bagniste brzegi i dopiero od wsi Kot nurt staje się bystry, woda przejrzysta pojawiają się głazy narzutowe. Kolejnymi miejscowościami jakie miniemy na naszym szlaku są kolejno: Dębowiec, Wesołowo, Wielbark, Krukowo, Długie, Brodowe Łąki, Przystań, Białobrzeg Bliższy, Kruki, aż w końcu rzeka uchodzi do Narwi w południowej części Ostrołęki.

Omulew jest rzeką niezwykle urozmaiconą. Szlak przepływa Puszczę Napiwodzko-Ramucką i Puszczę Kurpiowską (Zieloną), gdzie przyroda zaskakuje pięknem i różnorodnością roślin przybrzeżnych. Spływ jest łatwy nawet dla początkujących - interesujący i nie tak mocno uczęszczany - niemniej czasami z powodów działalności bobrów - uciążliwy. Szlak Omulwi jest oznakowany na całym swoim biegu.


Dokladny opis trasy


km [w dół rzeki] km [w górę rzeki] Opis
0.00 122.0 Najdogodniejszym miejscem startu są miejscowości: Jabłonka oraz Wikno znajdujące się nad jeziorem o takiej samej nazwie jak rzeka Omulew.
3.2 117.0 Przepływamy koło niewielkiej wyspy, która stanowi miejsce gniazdowania czapli i kormoranów.
4.0 112.0 Mijamy dwie wyspy, za którymi należy nadal płynąć w kierunku wschodnim.
5.2 105.0 Wpływamy na spore rozlewisko, na którym kierujemy się na południe. Znajdujemy się na południowo wschodniej zatoce jez. Omulew.
6.0 89.0 Po wpłynięciu na rzekę Omulew możemy natknąć się na bobry. Warto zatem zachować ciszę i spokój. Otoczenie to lasy i bagna.
7.0 79.0 Zostawiamy za sobą mały mostek i płyniemy dalej kilka kilometrów już płytrzą rzeką. Można natknąć się na tym odcinku na zwalone pnie drzew.
12.0 65.0 Mijamy most na szosie Jedwabno - Nidzica. Rzeka wypłyca się i pojawia się więcej przeszkód, które są do ominięcia. Na lewym brzegu zabudowania wsi Kot.
13.5 48.0 Przepływamy pod mostem we wsi Kot. Tutaj mocno uważamy, gdyż pod mostem jest wiele ostrych kamieni tworzących próg wodny. Za mostem również wiele głazów narzutowych. Cały czas brzegi otoczone są przepięknymi drzewami.
15.0 45.0 Zbliżamy się do ruin starej tamy wodnej przy ruinach młyna. Przenosimy kajaki drogą. Za tamą rzeka wije się wąskim korytem.
19.0 39.0 Przepływamy pod niewielką kładką.
19.5 34.0 Dopływamy powoli do strumienia Czarna Rzeka, który wpada na lewym brzegu.
24.0 30.0 Od kilku kilometrów rzeka stała się szersza i brzegi przestały być zalesione. Najbliższe otoczenie stanowią bagna i torfowiska. powoli pojawiają się pola i łaki. Wolny bieg rzeki sprzyja rozwojowi roslinności pływającej.
25.0 28.0

Zbliżamy się sie do niewielkiego mostka. Las znowu zaczyna porastać brzegi. Widać ślady bytowania bobrów.

28.0 25.0

Minęliśmy następny mostek. Otaczają nas torfowiska rezerwatu Małga, który liczy około 150 ha. Możemy się tu natknąć na wiele ciekawych gatunków flory i fauny.

30.0 24.0 Zostawiliśmy za sobą pozostałości po starym moście. Koryto rzeki zwęża się i po pewnym czasie napotykamy mały mostek.
34.0 19.5 Na lewym brzegu minęliśmy dopływ Omulewu - struga Rekownicka. Dobrym miejscem na biwakowanie jest wieś Wesołowo, położona na lewym brzegu rzeki.
39.0 19.0 Następną wsią jaką spotkamy również na lewym brzegu jest Głuch, a w niej musimy przepłynąć pod kolejnym mostem.
45.0 15.0 Powoli drzewa zaczynają ustępować miejsca łąkom i pastwiskom. Po około 2 km widać zabudowania Wielbarka.
48.0 13.5

Spływ możemy zakończyć w okolicy mostu drogowego szosy Warszawa - Szczytno w miejscowości Wielbark lub płynąć dalej w kierunku Ostrołęki.

65.0 12.0 Krukowo.
79.0 7.0 Długie.
89.0 6.0 Brodowe Łąki.
105.0 5.2 Przystań.
112.0 4.0 Białobrzeg Bliższy.
117.0 3.2 Kruki.
122.0 0.00 Koniec szlaku, ujście do rzeki Narew.jezeli_ktos.png

3zdjecia_przycisk.png
- Kajaki Mazurskie © 2008 - 2018 Kajaki Mazurskie | realizacja SeoSoftware CMS | wszelkie prawa zastrzeżone -