Marózka

Opis ogólny

Rzeka Marózka ma swoje źródła w środkowej części Garbu Lubawskiego i jest lewym dopływem Łyny. Ma długość 43 km i jest jedną z najpiękniejszych rzek regionu o bardzo płytkiej i przejrzystej wodzie. Dzięki temu na całej długości widoczny jest przepiękny wodny świat z soczystą roślinnością i ławicami ryb.

Piaszczyste dno pozwala korzystać z kąpieli na znacznej długości rzeki. Marózka przepływa przez dwa duże jeziora z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi, co umożliwia biwakowanie. Główny odcinek płynie przez tereny leśne.

Marózka

Marózka - zobacz film

W wielu miejscach kamienie na dnie, powalone drzewa i szybki nurt tworzą bystrza, co wymaga wprawy od kajakarzy. Na tej trasie są dwie bardzo uciążliwe i długie przenoski. Pierwszą można pominąć skracając spływ i rozpoczynając go od jeziora Myślice.

Na drugiej z nich (m. Swaderki) jako jedni z nielicznych w cenie wypożyczenia sprzętu zapewniamy przewiezienie kajaków - około 900 m wzdłuż drogi krajowej nr 58. Z uwagi na prowadzoną tutaj gospodarkę rybacką nie ma możliwości przepłynięcia przez teren gospodarstwa.

Rzeka płynie przez teren Mazur i wpada do Łyny w miejscowości Kurki - blisko historycznej granicy pomiędzy Warmią a Mazurami. Szlak kajakowy rzeki Marózki, rozpoczynający się w miejscowości Mielno i kończący się przed Kurkami ma długość około 30 km. Spływ może być kontynuowany rzeką Łyną.

Spływy kajakowe Marózką

Na przepłynięcie całej rzeki trzeba poświęcić dwa dni. Spływ tą rzeką polecamy jednak rozpocząć z jez. Myślica, które połączone jest z rzeką Marózką specjalnym kanałem. Unikniemy w ten sposób płynięcia długim odcinkiem jeziora Mielno oraz uciążliwej przenoski przy elektrowni w Waplewie, dzięki czemu będziemy w stanie zrealizować nasz spływ w ciągu jednego dnia. Warto również zauważyć, że w niewielkiej odległości od jez. Myślica znajduje się dworzec kolejowy w Waplewie, z którego bez trudu trafimy na miejsce startu.

Szczególnie polecamy Państwu tę rzekę, ze względu na niezwykłą malowniczość.

Jeśli macie Państwo mało czasu - spłyńcie choćby tylko odcinkiem Swaderki (j. Pawlik) - Kurki (j. Święte).

Satysfakcja GWARANTOWANA!

Odcinek ten cieszy się coraz większą popularnością.

Rzeka wije się tutaj w głębokim wąwozie, a kajakarze w cieniu szumiącego sosnowego lasu rozciągającego się aż do jeziora Świętego oddają się obcowaniu z naturą. Liczne zakręty rzeki i wartki nurt podnoszą poziom adrenaliny. Piękne piaszczyste i twarde dno, nieduża głębokość, jak i niski brzeg pozwalają na postój i regenerację sił.

Spływy kajakowe Marózką

Spływy jednodniowe:

Swaderki - Kurki

 • Dystans: 8 km

 • Czas spływu: 2-3 godziny

 • Liczba kajaków: od 1 szt.

 • Cena: 80 zł / kajak

Spływy kajakowe Marózką
 • Spływ rozpoczynamy w miejscowości Swaderki, kilkaset metrów przed jeziorem Pawlik.
 • Meta przy mostku na drodze krajowej nr 58 przed wsią Kurki przy jeziorze Świętym.

Szczegóły trasy

Waplewo - Kurki

 • Dystans: 20 km

 • Czas spływu: 7-8 godzin

 • Liczba kajaków: od 3 szt.

 • Cena: 120 zł / kajak

Spływy kajakowe Marózką: Waplewo - Kurki
 • Start z jeziora Myślice w miejscowości Waplewo.
 • Meta przy mostku na drodze krajowej nr 58 przed wsią Kurki przy jeziorze Świętym.

Szczegóły trasy

Spływ dwudniowy (cała rzeka):

Mielno - Kurki

 • Start na plaży w miejscowości Mielno niedaleko Olsztynka.
 • Meta przy mostku na drodze krajowej nr 58 przed wsią Kurki przy jeziorze Świętym. Spływ można kontynuować rzeką Łyną.

Dokładny opis trasy

km [w dół rzeki] km [w górę rzeki] Opis
0.0 30.3 Spływ rozpoczynamy na plaży w miejscowości Mielno nieopodal Olsztynka, nad jeziorem Mielno (pow. 3,62 km). Niedaleko tego miejsca po lewej stronie do jeziora wpływa Marózka. My kierujemy się w prawo (na południowy wschód) do ujścia rzeki.
2.3 28.0 Po lewej stronie mijamy niewielką wyspę a na lewym brzegu jeziora miejscowość Nowa Wieś Ostródzka.
3.7 26.6 Mijamy zalesioną wyspę zwaną „Wyspą Kormoranów” leżącą blisko prawego brzegu.
6.6 23.7 Płynąc w kierunku wschodnim, trzymając się jednocześnie lewego brzegu, na wysokości nieregularnej, zalesionej wyspy docieramy do północno-wschodniego zakola jeziora, gdzie znajduje się wypływ rz. Marózka. Jest on bardzo trudny do odnalezienia, szczególnie w sezonie letnim, w śród gęstego pasa trzcin. Przed wypływem wystające pale, a za nimi trzcinowisko. Szlak prowadzi przez środkową część trzcinowiska, na wprost pali. Wpływamy na rz. Marózka, której brzegi porośnięte są tu niewielkim lasem. Jest bardzo płytko, dno jest piaszczyste, a woda przejrzysta.
8.4 21.9 Most pod drogą ekspresową S7 przed miejscowością Waplewo. Pod mostem bardzo płytko. Za mostem płyniemy wzdłuż zabudowań Waplewa (lewa strona), mijając kilka pomostów.
9.2 21.1 Mostek, 100 m wcześniej po lewej stronie zabytkowy kościół. Obok kościoła sklep. Na odcinku do elektrowni należy uważać na zwalone drzewa utrudniające spływ.
9.6 20.7 Kolejny mostek. Płyniemy zalesioną doliną, w korycie rzeki dużo powalonych drzew, a na dnie kamienie.
10.7 19.6 Most. Za mostem rozlewisko i jaz spiętrzający wodę dla elektrowni Waplewo. Konieczność przenoski kajaków około 80 m. Dopływamy do brzegu z lewej strony jeziorka. Kajaki przenosimy przez bramę elektrowni po prawej stronie budynku. Wodowanie z prawego, dość stromego brzegu. Po prawej stronie płytki kanał przelewowy. Na dalszym odcinku nurt wartki, liczne bystrza, wystające kamienie, zwalone drzewa. Rzeka miejscami jest płytka, co wymusza wysiadanie z kajaka.
Elektrownia Waplewo została zbudowana w l. 1989-1990 na ruinach młyna wodnego. Woda piętrzona jest tu do wysokości 7 m. Elektrownia wyposażona jest w jedną turbinę Francisa
11.7 18.6 Po lewej stronie odejście wąskiego, ale głębokiego kanału w kierunku północno-wschodnim. Ponieważ na dalszym odcinku koryto rzeki Marózki jest zawalone drzewami, opuszczamy chwilowo rzekę, wpływając we wspomnianą odnogę.
11.9 18.4 Połączenie z ciekiem odprowadzającym wody z małego jeziora Myślice. Nad jez. Myślice znajduje się dogodne miejsce do wodowania kajaków, nieopodal mostu na drodze do stacji PKP Waplewo. Jest to alternatywne miejsce, w przypadku niskiego stanu wody, początku spływu rzeką Marózką (z jez. Myślica). Skręcamy ostro w prawo i płyniemy w kierunku wschodnim.
13.3 17.0 Most kolejowy linii Olsztyn-Działdowo i kładka. Kilkanaście metrów przed mostem struga rozlewa się, po prawej stronie mało widoczny dopływ Marózki. Na odcinku do jez. Maróz spływ utrudniają zwalone miejscami drzewa. Rzeka staje się spokojniejsza, rozpoczynają się trzcinowiska.
15.1 15.2 Rzeka gwałtownie skręca w lewo i oddala się od linii kolejowej. Na zakręcie zwalone drzewa, po prawej stronie ujście potoku Witramówka. Należy uważać, żeby nie wpłynąć w tę rzeczkę, która wygląda jak przedłużenie Marózki. Należy obserwować nurt. Uwaga na grząskie piaszczyste dno!
15.6 14.7 Mostek na drodze lokalnej. Płyniemy korytarzem wśród wysokiej trzciny.
17.1 13.2 Ujście rzeki Marózki do rynnowego jeziora Maróz (pow. 3,3 km2, głębokość 41 m). Płyniemy około 150 m przez trzcinowisko. Dalej, na lewym brzegu zabudowania m. Maróz, ośrodki wypoczynkowe i plaża.
18.3 12.0 Po lewej stronie cypel za którym jezioro zwęża się i skręca w prawo.
18.6 11.7 Przepływamy przez cieśninę i kierujemy się na północ. Na prawym brzegu ośrodek wypoczynkowy.
20.4 9.9 Na prawym brzegu zabudowania m. Marózek i ośrodki wypoczynkowe. Na lewym brzegu trójkątny cypel. Dalej należy płynąć bliżej prawego brzegu.
21.8 8.5 Za kolejnym, łagodnym cyplem na prawym brzegu pole biwakowe i kemping Swaderki - dogodne miejsce na nocleg. Liczne pomosty. Kierujemy się na widoczny na końcu jeziora budynek dawnego młyna.
23.0 7.3 Gospodarstwo rybackie "Szwaderki" – konieczność przenoski kajaków około 900 m (kajaki naszych klientów przewozimy w cenie spływu). Przed gospodarstwem po prawej stronie, pomiędzy trzcinami, znajduje się dogodne miejsce do przycumowania (duża polana i widoczny czerwony dach smażalni ryb z panelami słonecznymi). Tutaj wyciągamy kajaki i przewozimy je do drogą krajową DK58 przez centrum wsi Swaderki nad jez. Pawlik (Swaderki Małe). Jest to niewielkie jezioro o powierzchni 0,23 km2. Z tego miejsca możemy dogodnie kontynuować spływ. Należy trzymać się prawego brzegu. Wypływ rzeki znajduje się w zatoczce 200 m dalej.
24.4 5.9 Drewniany mostek na drodze lokalnej prowadzącej do Orzechowa (obecnie ten mostek jest wyłączony z ruchu). Od tego miejsca rozpoczyna się przełom. Rzeka płynie wartkim nurtem. Spływ utrudniają zwalone drzewa i wystające kamienie. Niebezpieczeństwo wywrotki. Dno piaszczyste, woda bardzo przejrzysta i płytka. Płyniemy malowniczym świetlistym lasem.
29.1 1.2 Jezioro Święte (pow. 0,56 km2), płyniemy trzymając się lewego brzegu w stronę południowo-wschodniego cypla.
29.8 0.5 Wypływ Marózki z jeziora. Po prawej stronie półwysep. Rzeka staje się leniwa z powodu spiętrzenia przed kolejną elektrownią w m. Kurki.
30.3 0.0 Most drogowy na drodze krajowej nr 58 Olsztynek-Szczytno ze spiętrzeniem na potrzeby byłej elektrowni. Wychodzimy z wody tuż przed mostem, na lewy brzeg. Tutaj koniec spływu rzeką Marózką. Dalszy spływ - rzeką Łyną - możliwy po przetransportowaniu kajaków do pobliskiej miejscowości Kurki. Wodowanie przy moście obok Smażalni Ryb „Ryba w Kurkach” i sklepu bądź bezpośrednio w naszej bazie kajakowej 200 m dalej.
Elektrownia w Kurkach piętrzyła wodę na ok. 2 m, wyposażona była w turbinę Francisa z okresu międzywojennego. Poniżej stawy hodowlane. Za mostem ogrodzony teren zakładu hodowli pstrąga w Kurkach.

Mapa

Pokaż rz. Marózka na większej mapie.